Mezinárodní základní škola Crinitzberg

Domů / Škola

Registrace

1

Vyplňte formulář

Vyplňte online registrační formulář na našich webových stránkách

nebo

Stáhněte si náš registrační formulář ve formátu PDF do svého PC a vyplňte jej.

2

Odesílání dokumentů

Informace o shromažďování osobních údajů (včetně vyplněného registračního formuláře ve formátu PDF, pokud jste online formulář nepoužili) nám zašlete e-mailem.

Po obdržení registrace vás budeme kontaktovat.

3

Seznamte se

V den registrace, pokud je to možné, probíhají jednání s vedením školy nebo jsou sjednávány individuální schůzky.

Které další dokumenty od vás k tomuto datu potřebujeme, naleznete v sekci níže.

Důležité informace

Vážení rodiče!

Možná se divíte, jaká kritéria používáme k přidělování míst na našich školách?

Na jedné straně zohledňujeme datum registrace do školy a na druhé straně to, zda vaše dítě chodí do některé z našich mateřských škol GGB. Pokud máte v některém z našich zařízení další dítě, bude vaší registraci také poskytnuto přednostní zacházení. Kromě toho stále existují interní kritéria, pokud počet registrací překročí velikost třídy. Místo ve vaší požadované škole je bezpečné, pokud jste s příslušnou školou uzavřeli pevnou smlouvu. O měsíční školné si prosím vyžádejte přímo na příslušné škole telefonicky.

Máte-li jakékoli dotazy, domluvte si prosím schůzku s naší ředitelkou Olivií Häckerovou.
Na sekretariátu vám paní Ketelhutová může pomoci s jakýmikoli dotazy.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, těšíme se na slyšení od vás!

Online registrace

Vyplňte prosím úplně
Kterou mateřskou školu / školu vaše dítě v současné době navštěvuje?
Informace o studentovi
Adresa bydliště dítěte
1. Opatrovník
Výhradní péče (nepovinné)
2. Opatrovník

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.

Mockrát děkuju
pro vaše
Registrace!

Brzy obdržíte potvrzovací e-mail s vašimi údaji.