Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Crinitzberg

Home / Blog

Wiadomości ze strony
codzienne życie szkoły

Opłakujemy stratę naszego imiennika i przyjaciela prof. dr Carla H. Hahna

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr Carla H. Hahna. Wraz z Carlem Hahnem, Saxony International School - Carl Hahn gGmbH straciła nie tylko bliskiego przyjaciela i towarzysza, ale także swojego oddanego imiennika i genialnego wizjonera edukacji.

Przez wiele lat prof. Hahn był szczególnie zaangażowany w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto, oddał wybitne usługi w zakresie ścisłego powiązania nauki i biznesu z naszą siecią edukacyjną. Lukę, jaką pozostawia po sobie nasz wielce szanowny prof. Hahn, trudno wypełnić. Pozostaje intymna więź i szacunek dla kosmopolitycznego Hahna. Jego motto: Moją dziedziną jest świat - będzie nadal towarzyszyć naszej pracy wychowawczej. Cały zespół Saxony International School - Carl Hahn składa głęboki pokłon dziełu jego życia i będzie czcił jego pamięć.

W milczącej żałobie, Rüdiger School, dyrektor zarządzający.


(Fot. Wolf Lux)

Różnorodność językowa

Strony internetowe tłumaczymy za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i wolnego od błędów tłumaczenia.