Trường Tiểu học Quốc tế Crinitzberg

Trang chủ / Trường học

Tải xuống

Mẫu đăng ký

Chúng tôi mong muốn bạn đăng ký tại trường của chúng tôi!

Tất cả các thông tin quan trọng về đăng ký cũng như mẫu đăng ký trực tuyến của chúng tôi có thể được tìm thấy nhấp vào ĐÂY .

Hiệp hội trường học

Förderverein zur ganzheitlichen Bildung e. V. hỗ trợ Trường Tiểu học Quốc tế Crinitzberg của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ rất vui về sự hỗ trợ của bạn!

Lernsax ·

Chúng tôi sử dụng Lernsax để liên lạc giữa học sinh và giáo viên - ở đây, trong số những thứ khác, kế hoạch thay thế và thời khóa biểu được tải lên.

Để sử dụng không phức tạp, chúng tôi đã tổng hợp một số hướng dẫn cho bạn.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.