Trường Tiểu học Quốc tế Crinitzberg

Trang chủ / Ngày

Ngày &giờ

Đối với tất cả các ngày khác của lớp học, vui lòng sử dụng lịch của phụ huynh chúng tôi trên Lernsax.

16.01. đến 19.01.2024 Huấn luyện đạp xe hạng 4
 
09.02.2024 Ngày hội thể thao Sân băng Schönheide
 
09.02.2024 Cấp giấy chứng nhận
 
12.02. đến 23.02.2024 Kỳ nghỉ đông
 
27.02.2024 Ngày tiếng Anh
 
27.02. đến 01.03.2024 Tuần lễ dự án
 
02.03.2024 Ngày mở cửa
 
25.03. đến 27.03.2024 Giấy phép lái xe dinh dưỡng hạng 3
 
28.03. đến 05.04.2024 Ngày lễ Phục sinh
 

 

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.