Trường Tiểu học Quốc tế Crinitzberg

Trang chủ / Sinh viên

Thời gian học

Trong một số trường hợp, có những bài học và thời gian nghỉ khác nhau cho mỗi cấp lớp do Pháp lệnh Bảo vệ Corona mới.
Thông tin cập nhật luôn được truyền đạt qua Lernsax.

Bắt đầu mở
07:15 – 07:35

Giờ 1 + 2
07:35 – 09:05

Nghỉ ăn sáng
09:05 – 09:40

Giờ thứ 3 + thứ 4
09:40 – 11:10

Nghỉ trưa
11:10 – 11:40

Giờ thứ 5
11:40 – 12:25

Giờ thứ 6
12:25 – 13:10

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.